Herätys OAJ, opiskelijat eivät voi hyvin (vastine Olli Luukkaisen blogiin)

Blogi Uutiset Vaikuttaminen

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen teki blogissaan 18.6. harvinaisen tunkkaisia huomioita: Luukkaisen mukaan tämän päivän nuoret ovat opinnoissaan vastuutonta kaikki minulle heti -porukkaa. Nuoriso on siis jälleen pilalla. Luukkainen maalailee opiskelun joustavoittamisen johtavan osaamistason ja työmoraalin murenemiseen. OAJ on tänä keväänä aiemminkin antanut ymmärtää lukiolaisten suhtautuvan opiskeluunsa vastuuttomasti.

Luukkainen tuntuu elävän aivan omassa todellisuudessaan. Sellaisessa todellisuudessa, jossa sivuutetaan se, kuinka väsyneitä nuoremme ovat. Nuorista Suomessa -julkaisun mukaan koulu-uupumus lisääntyy ja innokkuus koulunkäyntiin laskee lukioon siirryttäessä. Suurimmalla osalla lukiolaisista uupumus lisääntyy kohti lukion loppua. Myös opiskelijoiden univaikeudet ja stressi ovat lisääntyneet 2000-luvulla. Opiskelijat asettavat itselleen tavoitteet korkealle ja paineet ovat kovat, minkä lisäksi epävarmana näyttäytyvä tulevaisuus ahdistaa. Tähän peilaten Luukkaisen kaikki minulle heti -puhe on todella kohtuutonta.

Yhtenä esimerkkinä velvollisuuksia karttavasta ja kaikkea mahdollista itselleen vaativasta nuorisosta Luukkainen käyttää Lukiolaisten Liiton koulutus- ja osaamistason nostamisen keinovalikoimaa Toisen asteen koulutus kaikille – näin SLL sen tekisi.

Lyhyesti summaten mallilla pyritään laajentamaan koulutustasoon liittyvää keskustelua iänikuisesta juupas-eipäs-väittelystä ratkaisukeskeisemmäksi. Koulutustason nostamista lähestytään niin lainsäädännön, opetussuunnitelmatyön kuin pedagogisen kehittämisen kautta. Keinovalikoimassa ovat mm. subjektiivinen oikeus koulutuspaikkaan toisella asteella, opiskelijatutoroinnin saaminen kaikkiin oppilaitoksiin, opiskelijakeskeisen pedagogiikan vahvistaminen sekä opinto-ohjauksen kehittäminen. Näistä erityisesti opiskelijakeskeinen pedagogiikka vahvistaa opiskelijan vastuuta omasta oppimisestaan. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainoa Luukkaista miellyttävä ratkaisu on oppivelvollisuuden laajentaminen.

On erittäin huolestuttavaa, että Luukkainen näkee motivaation vahvistamiseen, kouluviihtyvyyden parantamiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen liittyvät toimet kohtuuttomana vaateliaisuutena. Kuitenkin meillä on tutkimusnäyttöä siitä, että onnistuneissa koulutuksellisissa siirtymissä nimenomaan opiskelijan sisäisen motivaation vahvistamisella on merkittävä painoarvo.

Käsittämätöntä puolestaan on se, että Luukkainen antaa ymmärtää opiskelijoiden toivovan oppilaitoksissa lähdettävän armovitosten tielle. Lukiolaisten Liitto on nimenomaan pitänyt tärkeänä, että perusasteella saavutetaan riittävät valmiudet toisella asteella opiskeluun. Opiskelumotivaationkin kannalta on valtavan lannistavaa, jos opiskelijan pohjatiedot ja -taidot eivät tosiasiallisesti riitä opinnoissa pärjäämiseen. Armovitonen on karhunpalvelus opiskelijalle.

Luukkainen osoittaa halveksuntansa myös oppilaitosten ulkopuolella hankitun osaamisen tunnustamiselle. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Todellako näitä asioita ei voi oppia myös oppilaitoksen seinien ulkopuolella? Lukiolaisten Liitto on erittäin tyytyväinen siihen, että osaamisen tunnistamisen käytäntöjä vahvistetaan uudessa lukiolaissa – koululla ei ole monopoli opiskelijan kasvuun ja kehittymiseen, vaan oppimista voi tapahtua yhteiskunnan monilla eri osa-alueilla. Oppilaitoksen ulkopuoliseen aktiivisuuteen kannustaminen osaamisen tunnustamisella on itsessäänkin arvokasta ja hyvä pohja jatkuvalle oppimiselle.

OAJ on oppivelvollisuus-ulostuloissaan korostanut, että oppivelvollisuuden laajentaminen ei voi jäädä pelkäksi mekaaniseksi toimenpiteeksi. Valitettavasti puheenjohtaja Luukkaisen ulostulo antaa ymmärtää, että itsetarkoituksena on nimenomaan velvollisuuksien lisääminen opiskelijan tuen ja motivaation kehittämisen jäädessä sivuun.

 

Puheenjohtaja Alvar Euro

Suomen Lukiolaisten Liitto