Lukiolaisten avoin kirje tulevalle tasavallan presidentille

Uutiset Vaikuttaminen

Arvoisa tuleva tasavallan presidentti Alexander Stubb

Valtavan suuret onnittelut valinnasta tasavallan presidentin arvokkaaseen tehtävään. Lukiolaisten Liitto haluaa toivottaa kaikkea hyvää tehtävän hoitamiseen.

Erityisesti toivomme, että presidenttinä tulette edistämään rauhaa. Haasteellinen maailmantilanne tuo teille paljon tehtävää ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, mutta rauhan edistäminen on myös kaikkea muutakin.

Se on yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja sisäistä turvallisuutta edistäviä toimia. Presidenttinä teillä on mahdollisuus tehdä paljon hyvää vähemmistöjen oikeuksien ja ympäristön suojelun eteen.

Nuoret tahtovat tulla kuulluksi ja nuorilla on keskeinen rooli myös kotimaamme suojelemisessa. Varsinkin ikäluokkien pienentyessä tulee varmistaa, että yksikään nuori ei jää yhteiskunnan ulkopuolelle.

Presidenttinä voitte huomioida nuoret monin tavoin: esimerkiksi kohtaamalla nuoria kasvokkain, järjestämällä nuorille keskustelutilaisuuksia, kannustamalla osallistumaan vaikuttamistoimintaan ja tekemällä yhteistyötä nuorisojärjestöjen kanssa. Olemme mielellämme mukana mahdollistamassa näitä kohtaamisia.

Ennen kaikkea toivomme, että tasavallan presidentti kuulee nuorten huolet ja pyrkii arvovallallaan vähentämään nuorten eriarvoisuutta.

Toivotamme teille onnea ja menestystä! 

Suomen Lukiolaisten Liiton puolesta

puheenjohtaja August Kiattrakoolchai
050 377 9700, august.kiattrakoolchai@lukio.fi

Olemme keränneet tätä kirjettä varten ajatuksia Lukiolaisten Liiton Talvipäivillä 20.1.2024 niiltä lukiolaisilta, jotka eivät vielä ole äänioikeutettuja.

Suomen Lukiolaisten Liitto on lukiolaisten oma valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvonta-, palvelu- ja harrastusjärjestö. Vuonna 1985 perustettu Lukiolaiset on 50 000 jäsenen voimin yhtä kuin lukiolaiset lukiolaisten asialla.