Järjestöt pettyneinä: Eduskunnan sitouduttava maksuttoman 2. asteen toteuttamiseen

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Eduskunnan sivistysvaliokunta antoi tänään mietintönsä maksutonta toisen asteen koulutusta vaativasta kansalaisaloitteesta ja päätti esittää sen hylkäämistä. Lukiolaiset, FSS, OSKU, Pelastakaa Lapset ja SAKKI ovat pettyneitä, ettei aloitteelle löytynyt riittävää tukea valiokunnasta vaan sitä esitetään hylättäväksi vedoten teknisiin syihin.

“Sivistysvaliokunnan esittämät lausumat ovat pieni lohtu, mutta valiokunnalla olisi halutessaan ollut keinoja viedä itse asiaa eteenpäin. Tahtoa niiden käyttämiseen ei valiokunnan enemmistöllä kuitenkaan ollut. Valiokunnan päätös on ankea viesti kansalaisaloitteen puolesta töitä tehneille nuorille: Näinkö eduskunta arvostaa nuorten aktiivisuutta?” kysyvät järjestöjen johtajat Roosa Pajunen, Bicca Olin, Hanna Markkula-Kivisilta, Elias Tenkanen ja Jessica Makkonen.

Valiokunnan mietintöön sisältyy myös vastalause, jossa esitetään valtioneuvoston ryhtymisestä aloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin. Järjestöt kiittävät valiokunnassa vastalauseen tehneitä edustajia ja toivovat, että eduskunnan enemmistö yhtyy siihen.

“Maksuton toinen aste vahvistaisi koulutuksellista tasa-arvoa merkittävästi ja varmistaisi, ettei rahan puute vaikuta yhdenkään nuoren koulutuspolkuun”, muistuttavat järjestöt.

Järjestöt vaativat eduskuntaa käymään täysistunnossa perusteellisen keskustelun aloitteen
sisällöstä. Aloiteteknisiin muotovirheisiin vetoaminen ei edistä yhdenkään nuoren yhdenvertaisia opiskelumahdollisuuksia. Järjestöt toivovat, että kansanedustajat huomioivat usean järjestön ja yli 53 000 suomalaisen allekirjoittaman viestin: maksuttomalla toisen asteen koulutuksella on vahva suomalaisten kannatus!

Aloitteessa mukana olleet järjestöt vaativat, että puolueet sitoutuvat toteuttamaan maksuttoman toisen asteen koulutuksen viimeistään seuraavalla vaalikaudella.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Roosa Pajunen, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL)
roosa.pajunen@lukio.fi, 0400 916 466

Ordförande Bicca Olin, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
bicca.olin@skolungdom.fi, 040 352 5232

Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry
hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi 050 462 1148

Puheenjohtaja Elias Tenkanen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
elias.tenkanen@sakkiry.fi, 044 7530 581

Puheenjohtaja Jessica Makkonen, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
jessica.makkonen@osku.info, 044 977 6356