Lukiolaiset: Lakisääteinen osallisuus ei toteudu

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) on huolissaan opiskelijoiden heikosta osallisuudesta lukion yhteisissä asioissa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kuluvalla viikolla julkaistuista arvioinneista oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta sekä työrauhasta ja turvallisesta oppimisympäristöstä käy ilmi, että opiskelijoiden osallisuus erilaisten suunnitelmien ja sääntöjen laatimisessa toteutuu heikosti.

“Tässä on koulutuksen järjestäjillä peiliin katsomisen paikka. Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa, se on lukiolainkin vaatimus. Osallistuminen yhteisten asioiden valmisteluun, kuten järjestyssääntöjen laatimiseen ja opetussuunnitelmatyöhön, sitouttaisi opiskelijat paremmin myös niiden toteuttamiseen”, toteaa SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro.

Karvin molempien arviointien kehittämisehdotuksiin on listattu opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön koulurauhaa selvittänyt työryhmä on päätynyt tänään julkaistussa loppuraportissaan ehdottamaan, että opiskelijoiden osallisuutta kehitetään yhtenäisellä ohjeistuksella.

“Hienoa, että myös OKM:n työryhmä päätyi ehdottamaan osallisuuden lisäämistä. Tältä pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan lukioyhteisöä, jossa opiskelijan ääni kuuluu. Olisimme tosin toivoneet ministeriön toimivan esimerkillisesti osallistamalla opiskelijat jo työryhmän työskentelyyn”, huomauttaa Euro.

SLL muistuttaa, että opiskelijat pitävät lähes poikkeuksetta oman mielipiteensä huomiointia tärkeänä ja osallisuudella on yhteys niin kouluyhteisöön kiinnittymiseen, opiskelumotivaatioon kuin työrauhaankin. SLL haastaa koulutuksen järjestäjät tarjoamaan opiskelijoille matalan kynnyksen mahdollisuuksia vaikuttaa lukion toimintoihin ja ottamaan lukiolaisten osallistumisen osaksi lukioarkea ja  normaaleja päätöksentekoprosesseja.

Lisätietoja: puheenjohtaja Alvar Euro, alvar.euro@lukio.fi, p. 050 918 6674