SLL esittää koulutuksellista tasa-arvoa eduskunnan Suomi 100 -juhlapäätöksen teemaksi

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

SLL lausui eduskunnan Suomi 100 -työryhmälle eduskunnan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaistunnon juhlapäätöksestä.

Suomen Lukiolaisten Liitto on tyytyväinen siihen, että juhlapäätöstä edistetään teemalla Lapset, nuoret, tulevaisuus. Suomen 100. juhlavuoden kynnyksellä on tärkeämpää kuin koskaan miettiä, millaisen maan jätämme lapsillemme.

Suomi on koulutusmaa. Täällä on aina uskottu, että parempaa yhteiskuntaa voidaan rakentaa sivistyksen ja oppimisen varaan. Suomessa sivistys ja koulutus kuuluu kaikille.

Viime aikoina on kuitenkin ollut nähtävissä huolestuttavia signaaleja suomalaisen koulutusjärjestelmän laadun heikkenemisestä: oppimistulokset ovat heikentyneet ja jakautuvat yhä jyrkempiin ääripäihin, suomalaislasten kouluviihtyvyys on maailman heikoimpien joukossa. Tutkimuksista havaitaan, että matala koulutus johtaa kokemukseen matalasta elämänlaadusta sekä heikompaan terveyteen.

Ruotsissa koulutusjärjestelmän tilanne on huolestuttava: opettajan ammatin vetovoima on romahtanut, samaten esimerkiksi PISA-tulokset. Meidän on varmistettava, että Suomessa kehitys ei lähde kulkemaan samoja raiteita. Tästä syystä näemme, että eduskunnan juhlapäätöksen tulee liittyä koulutuksellisen tasa-arvon ja laadukkaan koulutuksen vahvistamiseen.

Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi Koulutuksellisen tasa-arvon keskusta tai rahastoa, jonka tarkoitus olisi tukea koulutukseen pääsyä kaikille sosioekonomisesta taustasta riippumatta sekä laadukasta koulutusta, joka turvaa kaikille eväät hyvään elämään. Se olisi arvokas kannanotto tulevaisuususkon puolesta.

 

 

Lisätietoja: Puheenjohtaja Elli Luukkainen, elli.luukkainen@lukio.fi, 050 433 3171