Lukiolaiset: Lukion kehittäminen takaa valkolakin arvon jatkossakin

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Tänään juhlitaan kevään ylioppilaita ympäri Suomen. Suomen Lukiolaisten Liitto lähettää onnittelunsa kaikille päivänsankareille, joiden vuosien uurastus palkitaan tänään valkolakein. Jotta valkolakki voi säilyttää symbolisen merkityksensä jatkossakin lukiokoulutusta on vietävä määrätietoisesti eteenpäin.

“Omat opiskeluni ajoittuivat digitalisaation murrosvaiheeseen. On jännittävää miettiä, millaisia askelia lukio ottaa lähivuosina. Koen tämän kehityksen välttämättömänä, jotta lukio pysyy edelleen relevanttina koulutusmuotona. Lukio ei voi olla vanhentuneiden käytäntöjen viimeinen linnake”, toteaa liittohallituksen jäsen Matleena Inget, tuore ylioppilas Kauhajoen lukiosta.

Lukiokoulutus on pohja jatko-opinnoille sekä myöhemmälle työelämälle ja yhteiskunnassa toimimiselle. Lukiota kehitettäessä on yhä enemmän huomioitava se, millaisia vaatimuksia tulevaisuus asettaa ylioppilaille.

“Lukion oppimäärän hallintaa tärkeämmältä tuntuu ne taidot, joita lukioajaltani sain. Oppikirjojen lisäksi opin valtavasti itsestäni, arvomaailmastani ja toisten ihmisten kohtaamisesta. Tuntuu siltä, että maailma on nyt auki. Tulevaisuususkoa toivon myös muille ylioppilaille, vaikka toisaalta vähän jännittääkin nähdä, mitä kulman takana odottaa”, miettii liittohallituksen jäsen Niko Ylä-Poikelus, joka painaa valkolakin päähän Kaarinan lukiossa.

Syksyllä alkaa uusi luku suomalaisen lukion historiassa, kun ensimmäinen sähköinen ylioppilaskoe järjestetään. Samalla käynnistyy monenlaisia kokeiluja, joiden yhteisenä tavoitteena on rakentaa entistä ehompaa lukiota.

“Opetushallituksen koordinoimaan lukion kehittämishankkeeseen valittiin 84 lukiota 165 hakemuksen joukosta. Lukioissa selvästi halutaan kehittää koulutusta ja toimintakulttuuria vastaamaan muuttuvan maailman haasteita – se on hyvä lähtökohta. Samalla pitää varmistaa, että lukioiden resurssit kehittämistyöhön on turvattu”, puheenjohtaja Elli Luukkainen päättää.

 

Lisätietoja: Puheenjohtaja Elli Luukkainen, elli.luukkainen@lukio.fi, 050 433 3171