Tutortoimintaa ohjaavien opettajien koulutus

Tutortoiminta on oiva keino perehdyttää uudet opiskelijat osaksi opiskelukulttuuria, rakentaa yhteishenkeä ja tarjota opiskelijoille matalan kynnyksen vertaistukea. Mutta miten tämä käytännössä tapahtuu? Koulutuksesta saat napakat eväät opiskeluhyvinvoinnin vahvistamiseksi omassa oppilaitoksessasi.

Tutorit tarvitsevat tuekseen osaavan ja motivoituneen ohjaajan. Koulutuksessa

  • saat inspiraatiota ja eväitä tutorohjaajan roolissa toimimiseen, tutortoiminnan käytännön toteuttamiseen, ryhmäyttämiseen ja toiminnan kehittämiseen
  • opit tutortoiminnan peruselementeistä toiminnallisin ja vuorovaikutuksellisin menetelmin
  • pääset vaihtamaan kokemuksia ja saat vinkkejä muilta tutorohjaajilta

Koulutus tarjoaa hyödyllistä tietoa ennen kaikkea tehtävässään aloittavalle tutorohjaajalle, mutta myös kokeneempi ohjaaja voi ammentaa koulutuksesta motivaatiota työhönsä.

Koulutus on maksuton. Ruokailut ovat omakustanteisia.

Koulutuksen toteuttaa valtakunnallinen tutorverkosto (lukio.fi/tutorverkosto), joka tukee useiden organisaatioiden yhteistyönä toisen asteen tutortoimintaa.

Tampere

16.5.-16.5.2024 10:00-16:00


Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy 25.4.2024.