Sara Putkoselle Suomen Lukiolaissäätiön stipendi

Järjestön tiedotteet Uutiset

Suomen Lukiolaissäätiö on myöntänyt 2000 euron arvoisen stipendin Oulun Madetojan musiikkilukion Sara Putkoselle. Stipendi myönnetään vuosittain aktiiviselle lukiolaiselle. Stipendin luovuttivat kansanedustaja Saara Hyrkkö ja Lukiolaissäätiön varapuheenjohtaja Niilo Mustonen poikkeustilan takia etänä 4. kesäkuuta.

Tänä vuonna stipendinhakijoiksi toivottiin lukiolaisia, jotka ovat osoittaneet erityistä yhteiskunnallista aktiivisuutta sekä edistäneet lukiolaisten tai Suomen Lukiolaisten Liiton asemaa. Putkonen on tehnyt erityisen aktiivista työtä lukiolaisten hyvinvoinnin eteen sekä ollut vahvasti innostamassa lukiolaisia vaikuttamaan lukioiden opetussuunnitelmatyöhön.

”Stipendin myöntäminen Saralle tuntui oikealta. Sara on tehnyt kovasti töitä lukiolaisten eteen ja ansaitsee ehdottomasti tunnustuksen monipuolisesta ja ansiokkaasta työstä yhteisössään”, toteaa Mustonen.

Putkonen on osoittanut erityistä aktiivisuutta erityisesti Oulun kaupungin LOPS-työryhmässä, johon hänet valittiin Madetojan musiikkilukion edustajaksi tuomaan esille opiskelijoiden näkemyksiä opetukseen ja sen kehitykseen. Putkonen on myös osallistanut oman koulunsa ja muidenkin lukioiden opiskelijoita uuden opetussuunnitelman kehittämiseen. Putkonen on pyrkinyt omalla työpanoksellaan siihen, että uudessa lukion opetussuunnitelmassa huomioidaan muun muassa Suomen Lukiolaisten Liiton kantama huoli lukiolaisten jaksamisesta, ja muista liiton ajamista asioista. Tätä pidettiin erityisen arvokkaana. 

”Stipendin saaminen tuli todella yllätyksenä, ja olen hyvin kiitollinen tunnustuksesta. Tämä on suuri kunnia! Nuorten mukaan ottaminen esimerkiksi opetussuunnitelmatyöhön on tärkeää ja merkityksellistä, joten tällaisen tunnustuksen saaminen tuntuu hienolta. Me lukiolaiset voimme nyt vaikuttaa siihen miltä uusi OPS näyttää – koen itse tämän arvokkaaksi ja tärkeäksi!”, Putkonen iloitsee.

Lisätietoja:

Heikki Luoto, asiamies, Suomen Lukiolaissäätiö
heikki.luoto@lukio.fi, puh. 050 368 8894

Suomen Lukiolaissäätiö on Suomen Lukiolaisten Liiton perustama säätiö, jonka tarkoituksena on tukea lukiolaiskulttuuria. Säätiö perustettiin vuonna 2011.