Pohjois-Suomen lukiolaiset: Lukioiden opiskelijaterveydenhuollon määrää ja laatua on parannettava merkittävästi

Pohjois-Suomen Lukiolaiset

Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan 17% tytöistä ja 8% pojista kärsii lukio-opintojen aiheuttamasta koulu-uupumuksesta. Opiskelijoiden kokemat paineet opinnoissa menestymisestä ovat olleet kasvussa jo kauan, ja odotettavissa on, että trendi jatkuu mikäli kouluterveydenhuoltoon ja opiskelijoiden jaksamiseen ei aleta kiinnittämään enemmän huomiota.

Jopa yli 60% lukiolaistytöistä kärsii koulu-uupumuksen aiheuttamasta väsymyksestä viikoittain. Oireet vaikuttavat opintojen etenemiseen ja arvosanoihin negatiivisesti, ja koulu-uupumuksella on todistettu olevan yhteys myös masennukseen. Uupumus aiheuttaa myös koulupudokkuutta ja sitä kautta syrjäytymistä, eli kyseessä on vakava yhteiskunnallinen ongelma.

“Tulevaisuudessa nuorten kokema stressi lukio-opinnoissa menestymisestä tulee vain kasvamaan, sillä opiskelijavalintauudistuksen myötä ylioppilaskirjoituksissa onnistuminen tulee yhä tärkeämmäksi. Olisikin siis korkea aika laittaa lisäresursseja kouluterveydenhuoltoon ja erilaisiin tukipalveluihin.” Pohjois-Suomen lukiolaisten vastavalittu puheenjohtaja Sara Holappa huomauttaa.

On todella huolestuttavaa, että opetusministeriön lukioselvityksen mukaan nykyiset lukiolaiset ovat ensimmäinen sukupolvi, jossa nuoret ovat stressaantuneempia kuin vanhempansa. “Lukiolaisten kokema uupumus lisää myös välivuosien suosiota, ja näin ollen korkeakoulun aloittamisikä on Suomessa OECD-maiden korkein. Tämä on suuri ongelma, jonka korjaamiseksi täytyy alkaa etsimään välittömästi ratkaisuja.” väistyvä puheenjohtaja Vilja Tervo linjaa.

Lisätietoja:

Vuoden 2018 puheenjohtaja: Sara Holappa, 040 871 8807, sara.holappa@hotmail.com