Ansioituneita lukiolaisia palkittiin stipendein

Järjestön tiedotteet Uutiset

Opinnoissaan menestyneitä ja yhteisöllisyyttä edistäneitä lukiolaisia ja lukionsa eteen poikkeuksellisen paljon töitä tehnyt opiskelijakunta palkittiin Studia-messuilla Helsingissä lukiolaisstipendein. Stipendit menivät Kauhajoelle, Helsinkiin ja Kiiminkiin. Lukiolaisten jatkokoulutustapahtuma Studia järjestetään Messukeskuksessa 29.–30.11.2016

Vuosittain jaettavien lukiolaisstipendien tarkoituksena on palkita ansioituneita lukiolaisia, jotka vaikeuksista huolimatta ovat selviytyneet opinnoistaan tai ovat omalla toiminnallaan edistäneet hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä koulussa ja opiskelijoiden keskuudessa. Suomen Messusäätiö lahjoitti yhteensä 4 000 euroa lukiolaisstipendeihin.

Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämisestä koko lukiossa palkittiin Töölön Yhteiskoulun lukion (TYK) 25 oppilaan innovaatiotiimi, joka rakensi yrittäjyyskurssin lukion opetussuunnitelmaan ja kehitti lukion pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria monipuolisella tavalla.

Kiimingin lukion opiskelijakunnan hallitus sai stipendin vaikuttamisesta Kiimingin ja Oulun alueen päättäjiin koulun yhdistämissuunnitelmien estämiseksi. Opiskelijakunnan hallituksen aktiivinen työ vaikutti siihen, että Kiiminki sai pitää oman lukionsa.

Henkilökohtaisilla stipendeillä palkittiin kauhajokelainen Anna Lucács ja helsinkiläinen Verna Tuominen. Molemmat opiskelijat ovat omista vaikeuksistaan huolimatta menestyneet opiskeluissaan sekä olleet esimerkkinä ja tukena muille lukion opiskelijoille.

Lukiolaisstipendien saajista päätti Suomen Lukiolaisten Liiton ja Messukeskuksen edustajista koottu raati hakemusten perusteella.

Lisätietoja:
Messukeskus, tiedottaja Johanna Suni p. 0405154216, johanna.suni@messukeskus.com
Suomen Lukiolaisten Liitto, varapuheenjohtaja Matin Moradi, p. 045 661 7881, matin.moradi@lukio.fi

Suomen suurin opiskelu- ja uratapahtuma Studia tuo lukiolaiset ja toisen asteen opiskelijat Messukeskukseen etsimään jatkokoulutusmahdollisuuksia ja pohtimaan työnteon ja opiskelun yhdistämistä. Studian järjestävät Messukeskus ja Suomen Lukiolaisten Liitto. www.studiamessut.fi #studiamessut

Suomen Messusäätiö jakaa vuosittain noin 400 000 eurolla palkintoja ja stipendejä suomalaisen elinkeinoelämän edistämiseen. Näitä ovat muun muassa Kaj Franck -muotoilupalkinto, Vuoden nuori suunnittelija ja Studian lukiolaisstipendit. #messusäätiö