Tutkimukset

Lukiolaisten Liitto tuottaa erilaisia tutkimuksia ja julkaisuja vaikuttamistyön tueksi. Tutkimuksien ja julkaisujen tarkoituksena on auttaa kehittämään lukiokoulutusta ja lukiolaisten hyvinvointia: tutkimuksia tekemällä saadaan tietoa toiminnan tueksi, kartoitetaan sitä, mitä lukiolaisille kuuluu, ja osataan tarttua ongelmakohtiin. SLL:n tekemä tutkimustyö on tarkoitettu myös päätöksentekijöiden ja muiden lukiolaisten elämässä tärkeiden tahojen hyödynnettäväksi.