Puheenjohtajapäivät

Koulutus piiri- ja jäsenjärjestöjen puheenjohtajille.

11.10.-12.10.2024 13:00-12:00