Opiskelijakuntatoimijoille

Yksittäinen opiskelija voi tehdä paljon hyvää toisten eteen – lukiossa tulee olla tähän hyvät puitteet!

Jokaisessa lukiossa on oltava opiskelijakunta, jota edustaa hallitus – sen sanoo jo lakikin. Opiskelijakuntien hallitusten tehtävä on edistää oman lukion opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Tutortoiminnalla taas pyritään ottamaan uudet opiskelijat tiiviiksi osaksi kouluyhteisöä heti lukion alkutaipaleella. Yhdessä tutorit ja opiskelijakuntien hallitukset tekevät tärkeää työtä sen puolesta, että oma lukio olisi jokaiselle paras mahdollinen paikka olla ja opiskella.

Suomen Lukiolaisten Liitto tukee lukioissa tapahtuvaa toimintaa muun muassa tarjoamalla erilaisia koulutuksia ja palveluita opiskelijakuntatoimijoiden käyttöön. Jokainen toimiva opiskelijakunta tarvitsee tuekseen myös osaavan ohjaavan opettajan, joten Lukiolaiset järjestää koulutuksia myös ohjaaville opettajille.

 

Tapahtumat ja koulutukset

Water-opiskelijakuntafestivaalit ovat Lukiolaisten suurimpia ja menorikkaimpia tapahtumia, jotka keräävät vuosittain noin 800 opiskelijakuntatoimijaa yhteen kouluttautumaan ja pitämään hauskaa yhdeksi viikonlopuksi. Pakettiin sisältyy myös hotellimajoitus. Waterit on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään ja omaa lukiotaan. Lisätietoa Watereista löydät täältä. Katso myös sähköinen Water–esite ja jaa eteenpäin vaikka kavereille!

Watereiden lisäksi Lukiolaiset järjestää vuosittain myös useita muita valtakunnallisia tapahtumia. Tapahtumista löydät lisää infoa täältä.

Jano-opiskelijakuntakoulutukset ovat Lukiolaisten järjestämiä täsmäkoulutuksia lukioiden opiskelijakuntien hallituksille. Koulutus on maksuton ja sen sisältö räätälöidään juuri omalle lukiolle sopivaksi. Koulutuspäivän aikana pureudutaan opiskelijakunnan kehittämiskohteisiin ja mahdollisiin ongelmiin sekä ideoidaan yhdessä hyvää toimintaa. Koulutuksen opiskelijakunnallesi voit tilata täältä.

Tutorkoulutuksessa opiskelijat saavat tuhdit eväät hyvään tutortoimintaan. Tutortoiminta on oiva keino perehdyttää uudet lukiolaiset osaksi lukion opiskelukulttuuria, rakentaa yhteishenkeä lukioon ja tarjota opiskelijoille matalan kynnyksen vertaistukea. Kun tutortoiminta on onnistunutta, hyötyvät siitä tutoroitavat, tutorit, opettajat ja koko lukio. Tutorkoulutus on maksuton ja sen sisältö räätälöidään juuri omalle lukiolle sopivaksi. Tutorkoulutuksen kouluusi voit tilata täältä.

 

Oppaat

Opas opiskelijakunnille tarjoaa motivaatiota hyvään opiskelijatoimintaan sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin mm. hallituksen toiminnasta ja tapahtumien ideoinnista. Opas sisältää myös tukun omaan käyttöön soveltuvia toimintamalleja. Tutustu oppaaseen täältä.

Tutoropas toimii tutorin parhaana ystävänä ja apuna toiminnan suunnitteluun sekä tutorvuoden toteuttamiseen. Tutorkoulutusopas auttaa suunnittelemaan koulutuksen tutoreille omassa lukiossa. Opasta voivat hyödyntää niin opiskelijat kuin koulutusta suunnitteleva henkilökuntakin.

Mikäli opiskelijakunta haluaa rekisteröityä yhdistykseksi saadakseen sopimusten solmimiseen ja omaisuuden hallintaan tarvittavan oikeushenkilöaseman, prosessin tueksi löytyy ohjeet sekä mallisäännöt.