Häirintäyhdyshenkilötoiminta

Häirintäyhdyshenkilötoiminta Lukiolaisilla

Mitä on häirintä? 

Häirintä on toisen ihmisen ihmisarvoa loukkaavaa toimintaa, joka kohdistuu henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Se luo halventavan, nöyryyttävän, uhkaavan, vihamielisen ja/tai hyökkäävän ilmapiirin. Jokin toiminta voi olla häirintää, vaikkei tekijä tarkoittaisi sitä. Häirintää voi tapahtua suoraan kasvokkain, mutta se voi olla myös yleistä puhetta porukassa, huhujen levittämistä tai tapahtua sosiaalisessa mediassa. Häirintä ja ahdistelu ovat syrjinnän muotoja tasa-arvolain mukaan, joista seksuaalinen häirintä on rikos. Häirintä ja vallankäyttö voivat esiintyä mm. kiusaamisena, vihapuheena, maalittamisena, epäasiallisena kohteluna, herruustekniikoina tai mikroaggressioina.

Miten häirintäyhdyshenkilötoiminta toimii Lukiolaisten Liitossa?

Lukiolaisten Liitossa toimii pysyviä häirintäyhdyshenkilöitä, joihin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä kaikesta häirinnästä, jota kohtaa Lukiolaisten Liiton toiminnassa. 

Keitä ovat häirintäyhdyshenkilöt?

Lukiolaisten Liiton pysyviä häirintäyhdyshenkilöitä ovat 

  • Ada Mustonen, liittohallitus
  • August Kiattrakoolchai, liittohallitus
  • Iina-Lotta Kuisma, liittohallitus
  • Netta Huuskonen, viestinnän asiantuntija
  • Milla Rekola, opiskelijatoiminnan asiantuntija

 

Miten otetaan yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin?

Häirintäyhdyshenkilöihin saat yhteyden osoitteesta bit.ly/hahy23. Häirintäyhdyshenkilöt eivät näe lomakkeesta lähettäjää, ellet halua niin itse.  

Mistä muualta apua?

Mistä muualta saat apua?

Häirintää kohdatessa mieli saattaa järkkyä ja tällöin on hyvä kääntyä ammattiavun puoleen.

  • Sekasin-chat on tukilinja, jossa voi keskustella luottamuksellisesti ja anonyymisti mieltä painavista asioista.
  • Opiskeluterveydenhuolto auttaa mieltä askarruttavissa tilanteissa.
  • Chillaa-appista saa apua ahdistukseen, stressiin ja epävarmuuteen.
  • Nuorten kriisipiste tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua kasvokkain ja etäyhteyksin.

 

 

Ryhmä lukiolaisia halaa toisiaan. Kuvaaja: Timi Kuosmanen Instagramissa: @kousmanen