tutkimukset_cover

Tutkimukset

Lukiolaisten Liitto tuottaa erilaisia tutkimuksia ja julkaisuja edunvalvontatyön käyttöön. Tutkimuksien ja julkaisujen tarkoituksena on auttaa kehittämään lukiokoulutusta ja lukiolaisten hyvinvointia: niitä tekemällä saadaan tietoa toiminnan tueksi, kartoitetaan sitä, mitä lukiolaisille kuuluu ja osataan tarttua ongelmakohtiin, jotka eivät välttämättä muuten nousisi esille. SLL ei tee tutkimustyötä pelkästään omaan käyttöönsä vaan haluaa palvella kaikkia tarjoamalla tietoa ajankohtaisista asioista.