Liittokokouksen asiakirjat

Liittokokouksen asiakirjat

Alta löydät asiakirjat, jotka liittohallitus ja piiritoimikunta ovat valmistelleet ja liittohallitus on hyväksynyt esitettäväksi 11.-13.11.2016 järjestettävälle liittokokoukselle. Asiakirjoihin voi tehdä muutosesityksiä perjantaina 11.11. klo 18-24 joko toimikuntien tai tänne linkitettävän lomakkeen kautta.

 

Liittokokous XXXII -pumaska

 

Muutosesitykset (PDF)

 

Tavoiteohjelma 2017 – esitys liittokokoukselle (PDF)

Suomen Lukiolaisten Liiton tavoiteohjelma on liiton päivittäisen edunvalvonnan tärkein ohjaava asiakirja, joka kertoo, mitä mieltä lukiolaiset ovat muun muassa yleissivistyksestä, lukiokoulutuksesta, opetuksesta, opiskelijahuollosta, opintojen ohjauksesta, suomalaisesta koulutusjärjestelmästä sekä monesta muusta lukiolaisia koskettavasta koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisesta aiheesta.

Tavoiteohjelma tarkentuu ja päivittyy joka vuosi SLL:n liittokokouksen käsittelyssä. Näin varmistetaan, että liitto pysyy ajan hermolla ja toimii edunvalvonnassaan lukiolaisten itse määrittelemien tavoitteiden mukaisesti.

 

Toimintasuunnitelma 2017 – esitys liittokokoukselle (PDF)

Suomen Lukiolaisten Liiton toimintasuunnitelma sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, mitä tavoitteita ja toimenpiteitä liiton kaikilla sektoreilla on vuoden aikana edunvalvonnan, piiri- ja jäsenjärjestötoiminnan, opiskelijakuntatoiminnan, kansainvälisen toiminnan, jäsentoiminnan, viestinnän ja markkinoinnin sekä hallinnon ja talouden osalta

Toimintasuunnitelma päivitetään ja hyväksytään joka vuosi Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen käsittelyssä.

 

Talousarvio 2017 – esitys liittokokoukselle (PDF)

Suomen Lukiolaisten Liiton talousarvio käsitellään liittokokouksen toimikunnassa toimintasuunnitelman yhteydessä, sillä se kertoo, millaisilla taloudellisilla resursseilla toimintasuunnitelman projekteja toteutetaan. Isot muutokset toimintasuunnitelmassa siis vaativat muutosta myös talousarvioon.

Talousarvio päivitetään ja hyväksytään joka vuosi Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa.

 

Yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 – esitys liittokokoukselle (PDF)

Suomen Lukiolaisten Liitossa toimimisen tulee olla jokaiselle tasa-arvoista riippumatta toimijan lähtökohdista. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat järjestölle itseisarvoja, joiden tulee näkyä kaikessa toiminnassa, ja niiden toteutumista on seurattava ja kehitettävä jatkuvasti. Yhdenvertaisuussuunnitelma on muistutus siitä, miten voisimme olla vielä parempia.

Asiakirja koskettaa liiton jokaista vapaaehtoista, luottamushenkilöä ja toimihenkilöä. Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on antaa puitteet sille, kuinka toimia ja olla järjestön sisällä. Asiakirja on luotu sovellettavaksi sekä keskusjärjestön että jokaisen piiri- ja jäsenjärjestön toiminnassa.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Asiakirja päivitetään seuraavan kerran liittokokouksessa 2019.

 

Liittokokouksen julkilausuma – esitys liittokokoukselle (PDF)

Julkilausuma on liittokokouksen antama, yleensä medialle suunnattu kannanotto. Julkilausumassa otetaan kantaa johonkin ajankohtaiseen edunvalvonnalliseen teemaan ja yleensä esitetään toimenpiteitä asian korjaamiseksi. Liittohallitus esittää julkilausumapohjaa SLL Aktiivit -ryhmässä käydyn aiheäänestyksen pohjalta. Toimikunnassa voi esittää kokonaan uutta julkilausumapohjaa tai muutosesityksiä liittohallituksen esittämään pohjaan.