vaikuttaminen_cover

Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liiton tärkein tehtävä on puolustaa ja edistää lukiolaisten etua niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Koska lukiolaiset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita, SLL pitää huolen siitä, että opiskelijoiden ääni kantautuu myös päätöksentekijöiden korviin.

Liitto on aina siellä, missä tehdään lukiolaisiin vaikuttavia päätöksiä. Edunvalvonnan kattavuuden takaamiseksi vaikuttamistyötä tehdäänkin tiiviissä yhteistyössä SLL:n piirien ja opiskelijakuntien kanssa. Tämän lisäksi liitto auttaa myös ongelmatilanteiden kanssa painivia lukiolaisia tarjoamalla asiantuntijaneuvoja. Ota siis rohkeasti yhteyttä, jos sinusta tuntuu, että olet tullut väärin kohdelluksi opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lukiolaisten Liitolla on edunvalvonnassaan kolme painopistettä: koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja nuorisopolitiikka.

Koulutuspolitiikassa SLL:n tekemän työn tavoitteena on, että lukiossa opiskelu olisi opiskelijoille mahdollisimman mielekästä ja hyödyllistä sekä antaisi hyvät eväät jatkokoulutukseen. Koulutuspolitiikassa kyse on siitä, mitä ja miten lukioissa opetetaan ja miten opetus on järjestetty. Esimerkiksi kurssisisällöt ja kurssien lukumäärät, opiskelun sähköistyminen, mahdollisuus käydä lukiota kotoa käsin sekä opiskelu taloudellisesta tilanteesta riippumatta kuuluvat koulutuspoliittisiin teemoihin.

Sosiaalipolitiikassa liitto huolehtii siitä, että opiskelijoilla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset käydä koulua. Sosiaalipolitiikan piiriin kuuluvat muun muassa koulujen terveydenhuoltoon ja opinto-ohjaukseen sekä opiskelijoiden toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset. SLL pyrkii myös siihen, että kaikilla olisi samat opiskelumahdollisuudet sukupuolesta, taustasta tai henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta.

Nuorisopolitiikan tärkeisiin tavoitteisiin kuuluu pitää huolta siitä, että jokaisella nuorella on oikeus ja mahdollisuus kouluttautua. Nuorisotakuu on yksi työkalu tämän turvaamiseen. Lisäksi nuorisopolitiikkaan kuuluu nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen ja nuorten äänen saaminen kuuluville päätöksenteossa.

vaikuttaminen_featured