Saavutukset ja vaikuttamistyö

Suomen Lukiolaisten Liiton tärkein tehtävä on puolustaa ja edistää lukiolaisten etua. Kouluttamalla toimijoita vaikuttamistyön saloihin, toteuttamalla kyselyitä ja teettämällä tutkimuksia liitto pitää huolen siitä, että aito lukiolaisten ääni kuuluu voimakkaasti kaikilla päätöksenteon tasoilla. Valtakunnallista vaikuttamistyötä johtavat liiton puheenjohtaja sekä poliittiset asiantuntijat. Alueellisesti vaikuttavimpia toimijoita puolestaan ovat Lukiolaisten 11 piirijärjestöä. Koulutamme myös vuosittain satoja opiskelijoita vaikuttamaan omissa lukioissaan.

Lukiolaisten Liitto keskittyy edunvalvonnassaan koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisiin kysymyksiin, jotka koskettavat lukiolaisten elämää nyt ja vastaisuudessa.

Koulutuspoliittisesti tavoitteenamme on huolehtia siitä, että opiskelu olisi mahdollisimman mielekästä ja hyödyllistä, yleissivistävää ja jatko-opintoihin valmentavaa. Keskeisiä aiheita ovat muun muassa opetussuunnitelmien sisällöt, opiskelun sähköistyminen ja mahdollisuus käydä lukiota muuttamatta pois kotoa.

Sosiaalipolitiikassa edistämme osaltamme sitä, että jokaisella lukiolaisella olisi mahdollisimman hyvät edellytykset käydä koulua. Terveydenhuolto, opinto-ohjaus, opiskelijan toimeentulo sekä yhdenvertaisuus lukioissa ovat esimerkkejä sosiaalipoliittisista teemoista.

Nuorisopolitiikan osalta pyrimme edistämään nuorten vaikutusmahdollisuuksia sekä rakentamaan yhteiskuntaa, jossa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuu.

Lukiolaisten Liiton asiantuntijat ovat jokaisen lukiolaisen käytettävissä tilanteissa, joissa on syytä epäillä jotain menneen ristiin oikeuksien kanssa. Usein kysytyimmät oikeusturvakysymykset sekä asiantuntijoiden yhteystiedot löydät Lukiolaisoppaasta!