Projektit

Turvapaikanhakijanuoret-hanke

Turvapaikanhakijanuoret-hankkeessa lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat nuoret suunnittelivat ja toteuttivat viikoittaista vapaa-ajantoimintaa yhdessä noin 15–20-vuotiaiden turvapaikanhakijanuorten kanssa. Hankkeen tavoitteena oli tarjota mielekästä ja nuoria itseään kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa turvapaikanhakija- ja suomalaisnuorille, tuoda heidät lähemmäksi toisiaan ja edistää kulttuurien välistä tuntemusta ja ymmärrystä suunnittelemalla ja toteuttamalla toimintaa yhdessä.

Hanke oli Suomen Lukiolaisten Liiton toteuttama ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, ja sen yhteistyökumppanina toimi Suomen Punainen Risti. Hanke oli käynnissä vuosina 2016–2018. Lisää hankkeesta voit lukea sen koontisivuilta.

 

Suomen peruskoulujen oppilaskuntien tukihanke (SPOT)

Vuonna 2014 vakiinnutettiin oppilaskunnat kaikkiin peruskouluihin. Uudistuksella lisättiin oppilaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia koulussa. Osallisuus edellyttää kuitenkin toimivia rakenteita, resursseja ja kouluyhteisön tuen. Tätä tukeaksemme toteutimme vuosina 2014–2016 kahdeksan järjestön yhteistyöhankkeen, jota koordinoimme yhdessä Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa.

Hankkeen tuloksena syntyi peruskoulun opettajille suunnattu omaoppilaskunta.fi-palvelu, johon on koottu työkaluja ja materiaaleja oppilaskuntatoiminnan tueksi ja inspiraatioksi. Hankkeeseen liittyen koulutimme myös peruskoulujen oppilaskuntien ohjaavia opettajia.

 

30-vuotisjuhlajulkaisu

Suomen Lukiolaisten Liitolla tuli vuonna 2015 täyteen 30 vuotta, jonka kunniaksi etsimme, kuuntelimme ja kokosimme 30 lukiolaistarinaa yksiin kansiin. Tarinoista välittyy alle parikymppisten kunnianhimo, jännitys, ilo, epävarmuus ja kokeilunhalu – mutta myös rohkeus lähteä kohti tuntematonta ja luottamus siihen, että kaikki järjestyy.

Kaikki tarinat pääset lukemaan täältä.