opk_cover

Opiskelijakuntatoiminta

Jokaisessa lukiossa on oltava opiskelijakunta – sen sanoo jo lakikin. Opiskelijakunta muodostuu kaikista lukion opiskelijoista. Opiskelijakunnan hallitus taas on lukiolaisten valitsema toimielin, joka edustaa kaikkia koulun opiskelijoita, järjestää tapahtumia sekä vaikuttaa lukiota koskeviin yhteisiin päätöksiin.

Opiskelijatutorit puolestaan perehdyttävät uudet lukiolaiset osaksi lukion kulttuuria. Samalla tutorit rakentavat yhdessä muun opiskelijakuntatoiminnan kanssa lukion yhteishenkeä, jotta oma lukio olisi jokaiselle paras mahdollinen paikka olla ja opiskella.

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenenä tai tutorina toimiminen on opiskelijakuntatoimintaa. SLL tukee lukioissa tapahtuvaa toimintaa muun muassa tarjoamalla erilaisia koulutuksia ja palveluita opiskelijakuntatoimijoiden käyttöön. Jokainen toimiva opiskelijakunta tarvitsee tuekseen myös osaavan ohjaavan opettajan, joten Lukiolaisten Liitto järjestää koulutuksia myös ohjaaville opettajille.

Opiskelijakunnille

Water-opiskelijakuntafestivaalit ovat Lukiolaisten Liiton suurimpia ja menorikkaimpia tapahtumia, jotka keräävät vuosittain noin 800 opiskelijakuntatoimijaa yhteen kouluttaututumaan ja pitämään hauskaa yhdeksi viikonlopuksi. Tapahtuma on omiaan aloittelevalle opiskelijakuntatoimijalle, mutta kokeneempikin ammentaa täältä uusia ideoita ja hyödyllistä tietoa! Seuraavat Waterit löydät täältä.

Jano-opiskelijakuntakoulutukset ovat Lukiolaisten Liiton järjestämiä täsmäkoulutuksia lukioiden opiskelijakuntien hallituksille. Janolla pureudutaan opiskelijakunnan kehittämiskohteisiin ja mahdollisiin ongelmiin sekä ideoidaan yhdessä, miten hallitus voisi toimia vielä paremmin. Jano-koulutuksen omalle opiskelijakunnallesi voit tilata täältä.

Ohjus-koulutukset ovat ohjaaville opettajille suunnattuja koulutuksia, jotka tarjoavat uusia näkökulmia, eväitä ja inspiraatiota ohjaajan roolissa toimimiseen ja demokratian kehittämiseen lukiossa. Tulevien koulutusten ajankohdat löydät täältä.

Opas opiskelijakunnille tarjoaa vastauksia yleisimpiin kysymyksiin mm. hallituksen toiminnasta tai tapahtumien ideoinnista. Tutustu oppaaseen täältä.

Tutoreille

Virta-tutorkoulutuksissa opiskelijat saavat tuhdit eväät hyvään tutortoimintaan. Tutortoiminta on oiva keino perehdyttää uudet lukiolaiset osaksi lukion opiskelukulttuuria, rakentaa yhteishenkeä lukioon ja tarjota opiskelijoille matalan kynnyksen vertaistukea. Kun tutortoiminta on onnistunutta, hyötyvät siitä tutoroitavat, tutorit, opettajat ja koko lukio. Virta-tutorkoulutuksen kouluusi voit tilata täältä.

Tutorien avuksi Suomen Lukiolaisten Liitto on tuottanut Tutoroppaan ja Tutorkoulutusoppaan. Voit tilata oppaat täältä.