KUTSU HÄMEEN LUKIOLAISTEN PIIRIKOKOUKSEEN 26.11.2015

Kokouskutsu

SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO RY:N HÄMEEN PIIRI RY:N VARSINAINEN PIIRIKOKOUS

Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n Hämeen piiri ry:n varsinainen piirikokous järjestetään 26.11.2015 Hämeenlinnassa. Kokoonnumme Hämeenlinnan Lyseon lukiolla osoitteessa Linnankatu 12. Kokous alkaa klo 17:00.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki piirin toiminnasta kiinnostuneet lukiolaiset. Kokouksessa on äänioikeus niillä SLL:n Hämeen piirin jäsenillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa kaudelle 2015–2016. Todistaaksesi äänioikeutesi ota mukaan voimassaoleva SLL:n opiskelijakorttisi, tai Suomen Lukiolaisten Liiton keskustoimiston myöntämä todistus jäsenmaksun maksamisesta.

Oikeus aloitteiden tekemiseen piirikokoukselle on piirin jäsenillä, piirin alueen lukioiden opiskelijakunnilla ja piirihallituksella. Aloitteet on jätettävä piirihallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen piirikokousta osoitteeseen hameen.lukiolaiset@lukio.fi.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  • Edellisen toimikauden toimintakertomuksen hyväksyminen
  • Edellisen toimikauden tilinpäätöksen vahvistaminen
  • Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen tilikauden tili- ja vastuuvelvollisille
  • Piirin osavuositoimintakertomuksen tiedoksi merkitseminen ajalta 1.1.-26.11.2015
  • Piirikokoukselle osoitetut aloitteet
  • Toimintasuunnitelman ja talousarvion  hyväksyminen toimintavuodelle 2015
  • Toiminnantarkastajien valinta
  • Piirihallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta


Tervetuloa!

Hämeenlinnassa 11.11.2015

Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n Hämeen piiri ry:n hallitus

Lisätietoja:
Janni Armio, puheenjohtaja
044-3762059
hameen.lukiolaiset@lukio.fi