documents

Asiakirjat

Suomen Lukiolaisten Liiton toimintaa ohjaavista dokumenteista tärkeimpiä ovat yhdistyksen säännöt, tavoiteohjelma, toimintasuunnitelma, strategia, Arvot ja periaatteet -asiakirja sekä yhdenvertaisuussuunnitelma.

 

Säännöt

Säännöt muodostavat koko Suomen Lukiolaisten Liiton toiminnan pohjan määrittelemällä esimerkiksi, millainen jäsenten rooli on liitossa, miten liittokokous kuuluu järjestää ja mikä on yhdistyksen tarkoitus.

 

Tavoiteohjelma

Tavoiteohjelma on Lukiolaisten päivittäisen edunvalvonnan tärkein ohjaava asiakirja, joka kertoo, mitä mieltä lukiolaiset ovat muun muassa kielten opetuksesta, opinto-ohjauksesta ja äänestysikärajoista sekä monesta muusta lukiolaisia koskettavasta koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisesta aiheesta.

Tavoiteohjelma tarkentuu ja päivittyy joka vuosi SLL:n liittokokouksen käsittelyssä. Näin varmistetaan, että liitto pysyy ajan hermolla ja toimii edunvalvonnassaan lukiolaisten itse määrittelemien tavoitteiden mukaisesti.

 

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, mitä tavoitteita ja toimenpiteitä Lukiolaisilla on minäkin vuonna. Toimintasuunnitelma hyväksytään joka vuosi SLL:n liittokokouksessa.

 

Strategia

Strategia ohjaa Suomen Lukiolaisten Liiton pitkän aikavälin kehitystä määrittelemällä vision yhdistyksen tulevaisuudesta. Strategia päivittyy liittokokouksen hyväksynnällä neljän vuoden välein. Nykyinen strategia on voimassa vuosina 2016–2020.

 

Arvot ja periaatteet

SLL toteutti syksyllä 2014 kaikille Suomen lukiolaisille suunnatun kyselyn siitä, mitkä ovat heille tärkeimpiä arvoja lukiolaisina. Kyselyyn saatujen noin 2000 vastauksen pohjalta koottiin SLL:n arvot ja periaatteet määrittelevä asiakirja. Lukiolaiset määrittelivät vastauksissaan tärkeimmiksi arvoiksi ja periaatteiksi sivistyksen, valinnanvapauden, yhdenvertaisuuden, hyvinvoinnin ja demokratian. Arvot ja periaatteet -asiakirjat päivitetään seuraavan kerran vuoden 2017 liittokokouksessa.

 

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että jokaista SLL:n toimijaa lukiolaisesta työntekijään kohdellaan liitossa tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti ja jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi liiton toiminnassa. Yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Asiakirja päivitetään seuraavan kerran liittokokouksessa 2019.